Szczegóły

Harmonogram zajęć

Doskonalenie pływania – program jest dostosowany do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności. Uwzględnia także:

 • podwyższanie umięjętności pływackich dzięki odpowiedniemu doborowi środków i metod
 • prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych
 • podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu
 • wyposażenie uczestnika zajęć w zasób umiejętności ruchowych utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania sportu pływackiego
 • rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu
 • podwyższanie możliwości aerobowych organizmu, zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego

Doskonalenie pływania prowadzona programowo pozwala na:

 • rzeczywiste doskonalenie technik pływania
 • naukę nieznanych technik pływackich
 • poszerzenie wiedzy z zakresu pływania
 • poprawę poziomu wydolności fizycznej
 • zwiększenie siły mięśniowej
 • zwiększenie wytrzymałości mięśniowej
 • zwiększenie dopływu dodatnich bodźców psychcznych związanych z ćwiczeniami fizycznymi dającymi poczucie wzrastającej sprawności własnego ciała
 • wzrost lub utrzymanie się dostatecznego poziomu nieswoistej odporności przeciwzakaźnej
 • poprawę sprawności układu krążenia
 • poprawę sprawności układu oddychania
 • zwiększenie możliwości aerobowych ( tlenowych ) organizmu

Doskonalenie pływania dzieci i młodzieży – program ( główne zadania )

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia napędowe
 • nauka pływania stylem grzbietowym – grzbiet
 • nauka pływania stylem dowolnym – kraul
 • nauka pływania stylem klasycznym – żabka
 • nauka pływania stylem motylkowym – delfin
 • skoki elementarne
 • skoki startowe
 • start do pływania na grzbiecie
 • doskonalenie pływania stylem grzbietowym – grzbiet
 • doskonalenie pływania stylem dowolnym – kraul
 • doskonalenie pływania stylem klasycznym – żabka
 • doskonalenie pływania stylem motylkowym – delfin
 • nauczanie nawrotów do wszystkich stylów pływackich
 • ćwiczenia zwiększające możliwości aerobowe organizmu
 • kształtowanie siły, szybkości i wytrzymałości w zależności od wieku

Dla Wszystkich chętnych możliwość zdobycia KARTY PŁYWACKIEJ !!!
Na koniec każdego kursu ZAWODY O PUCHAR GERWAZEGO

Dzień tygodniaGodzinaRodzaj zajęćWolne miejsca
Poniedziałek10:15-11:00grupa zamkniętabrak
12:15-14:00grupa zamkniętabrak
Wtorek14:45-15:30grupa zamkniętabrak
15:30-16:15grupa zamkniętabrak
Środa10:15-11:00grupa zamkniętabrak
11:00-11:45grupa zamkniętabrak
Czwartek10:15-11:00grupa zamkniętabrak
11:00-11:45grupa zamkniętabrak
Piątek10:15-11:00grupa zamkniętabrak
11:00-11:45grupa zamkniętabrak