Szczegóły

Harmonogram zajęć

Pływanie jest aktywnością, którą można polecić każdemu. Każdego roku przybywa do nas wielu młodych pływaków, zazwyczaj do grup początkujących. W większości są to 6-cio lub 7-latki. Dla młodszych dzieci (od wieku 4 lat) prowadzimy zajęcia adaptacji do środowiska wodnego z elementami nauki pływania. Zajęcia na pływalni stanowią dla nich doskonałą zabawę, ponieważ ułatwiają im relaks, zarówno fizyczny jak i psychiczny. Wczesne oswajane z wodą sprawia, że nasze pociechy lepiej się rozwijają, są zdrowsze, zahartowane i bardziej sprawne. Ćwiczenia w wodzie pobudzają rozwój ich mięśni. Dzieci uczęszczające na zajęcia nauki pływania mają lepiej rozwinięte mięśnie oddechowe, lepszy apetyt, zdrowe serce i prosty kręgosłup. Często stają się bardziej odważne i z większą pewnością siebie podchodzą do nowych, nieznanych sytuacji.

Uczniowie, którzy kończą edukację pływacką w naszej szkole, to młodzież, która czuje się jak „ryba w wodzie” i doskonale pływa wszystkimi stylami.

Dla Wszystkich chętnych możliwość zdobycia KARTY PŁYWACKIEJ !!!

Nauka pływania dzieci jest dostosowana do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności. Uwzględnia także:

  • harmonijny rozwój fizyczny dziecka dzięki odpowiedniemu doborowi środków i metod
  • prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych
    podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu
  • wyposażenie dziecka w zasób umiejętności ruchowych utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania sportu pływackiego
    rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu
  • podwyższanie możliwości aerobowych organizmu, zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego
Dzień tygodniaGodzinaRodzaj zajęćWolne miejsca
Poniedziałek10:15-11:00grupa zamkniętabrak
17:00-17:45
grupa - doskonalenie pływania6
17:45-18:30grupa - nauka pływania6
Środa14:45-15:30grupa zamkniętabrak
15:30-16:15grupa zamkniętabrak
16:15-17:00grupa - nauka pływania6
17:00-17:45grupa - doskonalenie pływania6
17:45-18:30grupa - doskonalenie pływania6
18:30-19:15grupa - doskonalenie pływania6
Czwartek10:15-11:00grupa zamkniętabrak
11:00-11:45grupa zamkniętabrak
15:30-16:15grupa zamkniętabrak
16:15-17:00grupa - doskonalenie pływania6
Piątek10:15-11:00grupa zamkniętabrak
16:15-17:00grupa - doskonalenie pływania6
17:0-17:45grupa - nauka pływania6
17:45-18:30grupa - doskonalenie pływania6